داستانک

بی پناه

َپویا از دنیا رفته و حالا همسر و فرزندش برای گذران زندگی دچار مشکل شده‌اند. آن‌ها چاره‌ای جز این که به سراغ پدر پویا بروند ندارند، ولی پدر پویا به آن‌ها روی خوش نشان نمی‌دهد.

روایت زنانه

ام کلثوم

این بار نوبت ام‌کلثوم بود تا در برابر ابن زیاد قد علم کند. او خواهر زینب بود و ترسی در دل نداشت.

معرفی کتاب

قالب تهی کن

کتاب قالب تهی کن داستان زندگی دختری است که نمی‌خواهد تن به ازدواجی اجباری بدهد و همین مسئله مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد.

معرفی کتاب

قالب تهی کن

کتاب قالب تهی کن داستان زندگی دختری است که نمی‌خواهد تن به ازدواجی اجباری بدهد و همین مسئله مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد.

معرفی کتاب

قالب تهی کن

کتاب قالب تهی کن داستان زندگی دختری است که نمی‌خواهد تن به ازدواجی اجباری بدهد و همین مسئله مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد.

گزارش

جنسیت و حضور زنان؛ حلقه مفقوده عرصه حکمرانی

علی‌رغم دیدگاه‌های متعالی درباره زنان، نسبت به نقش زنان در جامعه و لزوم حضور آن‌ها در عرصه‌های مختلف کم‌توجهی شده است و متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب نسبت حکمرانی و جنسیت و حضور زنان در این عرصه در هاله‌ای از ابهام است.