داستانک

مهر برادر

سهیلا برای درمان برادر بیمارش تصمیم به فروش زمین‌هایی می‌گیرد که همسرش به عنوان مهریه به او داده. اما با واکنش شدید همسرش مواجه می‌شود.

زنان نام آور

زینب (س)

حضرت زینب در حالی از کنار بدن‌های غرق به خون شهدا می‌گذرد که نگران آخرین بازمانده از خاندان رسالت است.

معرفی کتاب

پژواک اسارت: واکاوی و تحلیل نقش حضرت زینب (ع) در حماسه حسینی

عاشورا از حوادث بزرگ عالم و بزرگ‌ترین حادثه در تاریخ اسلام است و در این حادثه بزرگ دو قهرمان بزرگ حضور داشته‌اند و بدون حضور ایشان کربلا از هر مفهوم و معنایی خالی بود؛ اولین نفر از این دو حضرت حسین و دومین آن‌ها عقیله بنی‌هاشم زینب کبری.

معرفی کتاب

پژواک اسارت: واکاوی و تحلیل نقش حضرت زینب (ع) در حماسه حسینی

عاشورا از حوادث بزرگ عالم و بزرگ‌ترین حادثه در تاریخ اسلام است و در این حادثه بزرگ دو قهرمان بزرگ حضور داشته‌اند و بدون حضور ایشان کربلا از هر مفهوم و معنایی خالی بود؛ اولین نفر از این دو حضرت حسین و دومین آن‌ها عقیله بنی‌هاشم زینب کبری.

زنان نام آور

زینب (س)

حضرت زینب در حالی از کنار بدن‌های غرق به خون شهدا می‌گذرد که نگران آخرین بازمانده از خاندان رسالت است.

گزارش

از کجا پدرها دیگر شبیه پدر نبودند؟

قطعا پدر خیرخواه فرزند است ولی متاسفانه گاهی در آسیب‌ها، مشکلات، اتفاقات و حوادثی که برای دختران یا مسائل و مشکلاتی که آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند؛ پدران ما مهارت ارتباطی کافی در تعامل با دختران را ندارند و این باعث شده که باز متوجه رویکرد منفعلانه باشیم.