داستانک

تجارت فحشا

فکر می‌کرد برای کار مدلینگ به شرکت رفته اما تمام تصوراتش اشتباه بود.

گفتگو

سهم زنان در برنامه هفتم توسعه

برنامه‌های توسعه، به منظور ارتقای شرایط زندگی افراد، بهبود شرایط دولت‌ها، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار اجرا می‌شود.

روایت زنانه

پروانه شماعی زاده

پرستار بود، دستور رسیده بود بیمارستان را تخلیه کنند اما پروانه راضی نشده بود بیمارانش را تنها بگذارد.

معرفی کتاب

زن زیادی

زن زیادی یکی از کتاب‌های معروف جلال آل احمد است که به مسئله زنان و موقعیت و جایگاه آنان در آن روزگار می‌پردازد.

گفتگو

سهم زنان در برنامه هفتم توسعه

برنامه‌های توسعه، به منظور ارتقای شرایط زندگی افراد، بهبود شرایط دولت‌ها، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار اجرا می‌شود.

معرفی کتاب

زن زیادی

زن زیادی یکی از کتاب‌های معروف جلال آل احمد است که به مسئله زنان و موقعیت و جایگاه آنان در آن روزگار می‌پردازد.

معرفی کتاب

زن زیادی

زن زیادی یکی از کتاب‌های معروف جلال آل احمد است که به مسئله زنان و موقعیت و جایگاه آنان در آن روزگار می‌پردازد.

گزارش

جنسیت و حضور زنان؛ حلقه مفقوده عرصه حکمرانی

علی‌رغم دیدگاه‌های متعالی درباره زنان، نسبت به نقش زنان در جامعه و لزوم حضور آن‌ها در عرصه‌های مختلف کم‌توجهی شده است و متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب نسبت حکمرانی و جنسیت و حضور زنان در این عرصه در هاله‌ای از ابهام است.