همایش ملی زن و هویت ایرانی اسلامی

به گزارش متادخت محورهای همایش بدین شرح است:

 • هویت مطلوب زن ایرانی مسلمان از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
 • زن و سبک زندگی ایرانی اسلامی
 • زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و تمدن غرب
 • زن در تمدن ایرانی
 • زن و بحران جنسی در غرب
 • استعمار غرب و هویت زن ایرانی
 • بررسی رویکردها و سیاست های پهلوی در حوزه زنان
 • زن در گفتمان انقلاب اسلامی
 • نقش انقلاب اسلامی در هویت بخشی به زن ایرانی اسلامی
 • راهکارهای احیای هویت زن ایرانی مسلمان
 • زن و نظام سرمایه داری غربی
 • زن و گفتمان مقاومت و پایداری
 • نقش زن ایرانی در انقلاب اسلامی
 • نقش زن ایرانی در دفاع مقدس
 • زن در رسانه های غربی
 • الگوی مطلوب سیاست گذاری در حوزه زنان، حجاب و عفاف
 • آسیب شناسی عملکرد سازمان ها در حوزه زنان، حجاب و عفاف
 • نقش زن ایرانی مسلمان در شکوفایی علمی
 • چگونگی ارائه تصویر زن ایرانی مسلمان در رسانه ملی
 • زن در سینمای دیروز، امروز و فردای ایران
 • حقوق زن از منظر اسلام
 • حقوق و جایگاه زن در غرب و ایران
 • زن و خانواده ایرانی مسلمان
 • زن پیشرو در جامعه ایرانی اسلامی
 • زن در عرصه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی
 • بررسی برنامه ها و سیاست ها و اسناد بالادستی نظام در حوزه زنان
 • زن، حجاب و جامعه عفیف
 • حجاب از منظر هویتی
 • حجاب از منظر تاریخی
 • حجاب از منظر آموزه های دینی
 • حجاب و سلامت روانی و اجتماعی
 • بررسی ابعاد و آثار بی حجابی در جامعه
 • پوشاک و لباس زنان در چارچوب فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی
 • زن، حجاب و امنیت اجتماعی
 • زن و آسیب های اجتماعی در ایران و غرب

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط