دسته بندی: معرفی کتاب

کتاب دوم

سررشته

سر رشته کتابی است که از روایت مادری سخن می‌گوید، مادری …

ادامه مطلب
زنان شیفته

زنان شیفته

کتاب زنان شیفته به شیفتگی زنانی می‌پردازد که بی‌تناسب عشق می‌ورزند. …

ادامه مطلب
زنان پیشرو

زنان پیشرو

کتاب زنان پیشرو 50 داستان از زندگی زنان موفق ایرانی است …

ادامه مطلب
اشتباهات 2

اشتباهات یک زن

کتاب اشتباهات یک زن تلاش دارد تا مسیر زندگی زنانی را …

ادامه مطلب
مرغ

مرغ مگس خوار

مرغ مگس‌خوار رمان جذابی است که تمام شخصیت‌های آن را زنان …

ادامه مطلب
سیندلا

عقده سیندرلا

سیندرلا دختری منفعل بود که منتظر ناجی ماند تا وضعیت خود …

ادامه مطلب