دسته بندی: گفتگو

سلیمی1
گفتگو

سهم زنان در برنامه هفتم توسعه

برنامه‌های توسعه، به منظور ارتقای شرایط زندگی افراد، بهبود شرایط دولت‌ها، …

ادامه مطلب
41045_918
گفتگو

آیا «زن، زندگی، آزادی» نشانی از انقلاب زنانه است؟

مطالب بسیاری از بیانات رهبر انقلاب درباره مشارکت اجتماعی زنان طی …

ادامه مطلب
169952020
گفتگو

توازن زنانگی و مردانگی مدیریت؛ نوش داروی جهان بحران زده امروزی

شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علایقی را در سطح جامعه …

ادامه مطلب