دسته بندی: گفتگو

41045_918

آیا «زن، زندگی، آزادی» نشانی از انقلاب زنانه است؟

مطالب بسیاری از بیانات رهبر انقلاب درباره مشارکت اجتماعی زنان طی …

ادامه مطلب
169952020

توازن زنانگی و مردانگی مدیریت؛ نوش داروی جهان بحران زده امروزی

شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علایقی را در سطح جامعه …

ادامه مطلب