دسته بندی: گفتگو

169952020

توازن زنانگی و مردانگی مدیریت؛ نوش داروی جهان بحران زده امروزی

متادخت: شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علایقی را در سطح …

ادامه مطلب
41045_918

آیا «زن، زندگی، آزادی» نشانی از انقلاب زنانه است؟

مطالب بسیاری از بیانات رهبر انقلاب درباره مشارکت اجتماعی زنان طی …

ادامه مطلب