دسته بندی: گزارش

Capture

زنان؛ فراموش شدگان زندگی شهری

بحث ساختارهای شهری و تناسب آن با جنسیت افراد موضوعی است …

ادامه مطلب
female-1

دوگانه ای میان بودن یا نبودن زنان در حکمرانی کشور

قطعا بسیاری از ما این جمله که «جای زن در خانه …

ادامه مطلب