داستانک

نمکِ روی زخم

سمانه از حرف‌های مادرش خسته بود، نمی‌خواست کسی در مورد ازدواج او و مسعود حرف بزند، مسعود مثل برادرش می‌ماند.

روایت زنانه

حسنیه

حسنیه شاگرد امام صادق بود و به جایگاهی رسیده بود که می‌توانست با عالمان بارگاه هارون مناظره کند.

معرفی کتاب

کشتن مرغ مینا

کتاب کشتن مرغ مینا داستان خانم وکیل جوانی است که وکالت یک سیاهپوست بی‌گناه را می‌پذیرد.

معرفی کتاب

کشتن مرغ مینا

کتاب کشتن مرغ مینا داستان خانم وکیل جوانی است که وکالت یک سیاهپوست بی‌گناه را می‌پذیرد.

روایت زنانه

حسنیه

حسنیه شاگرد امام صادق بود و به جایگاهی رسیده بود که می‌توانست با عالمان بارگاه هارون مناظره کند.

گزارش

جنسیت و حضور زنان؛ حلقه مفقوده عرصه حکمرانی

علی‌رغم دیدگاه‌های متعالی درباره زنان، نسبت به نقش زنان در جامعه و لزوم حضور آن‌ها در عرصه‌های مختلف کم‌توجهی شده است و متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب نسبت حکمرانی و جنسیت و حضور زنان در این عرصه در هاله‌ای از ابهام است.